blank grb2
news_tl blank news_tr
news_l
blank
NOVICE
13.10.2009 - Obogatitev spletnih strani
Spletne strani Zveze mariborskih športnih društev Branik smo obogatili z dvema novima vsebinskima sklopoma: "objekti" in "dogodki".
news_r
news_bl news_read_more news_br
menu blank menu
blank
UVODNE MISLI OB 100.OBLETNICI DRUŠTVA
blank
menu blank menu
UVODNE MISLI OB 100.OBLETNICI DRUŠTVA
Milan Kučan
Predsednik Republike Slovenije
Ljubljana, 5.december 2000

Spoštovani,

Z veseljem sem sprejel povabilo, da prevzamem mesto predsednika častnega odbora ob praznovanju 100-letnice mariborskega športnega društva Branik. Številni uspehi športnic in športnikov Branika so uspehi mariborskega in slovenskega športa ter del zgodovine slovenskega športa. Športno društvo Branik ima s svojo 100-letnico obstoja v zgodovini slovenskega športa najdaljšo tradicijo in prav zato tudi posebno mesto. Branik ni samo prvo slovensko športno društvo, temveč je bil v Mariboru tudi nosilec športnega, kulturnega in za Slovebnce vsega naprednega narodnostnega, obrambnega in ozaveščujočega delovanja, vse od svojega nastanka, davnega leta 1900. V zgodovini Maribora in Slovenije bodo trajno zapisana imena vrhunskih športnic in športnikov, ki so izšli iz Branikovih vrst. Lahko rečemo, da je Branik s svojimi športnimi uspehi in nenehno skrbjo za razvoj športa zaščitni znak mesta ob Dravi, ter njegov in slovenski ambasador športa. Ob praznovanju visokega jubileja gre spomin predvsem tistim, ki so s svojim delom in prizadevanji, skozi stoletje Branikovega obstoja pripomogli k njegovemu uspešnemu delu. Prav njim gre zahvala in iskrena čestitka za opravljeno delo z upanjem, da bodo tudi prihajajoči rodovi znali poskrbeti za negovanje tradicije in uspešno drugo stoletje v zgodovini Branika.

S spoštovanjem
Milan Kučan
štafeta
Športno društvo Maribor
(Studio Breza Maribor)
   
Prof. dr. Alojz Križman
Predsednik MŠD Branik

Drago Stepišnik je v svoji knjigi "Oris zgodovine telesne kulture na Slovenskem" zapisal "Prvi primer ustanovitve športnega društva, ki je gojilo vec športnih panog, je bil v Mariboru, kjer so zavedni slovenski narodnjaki že leta 1900 ustanovili Športno društvo Maribor".

Iz pridobljenih kopij dokumentov iz Štajerskega deželnega arhiva iz avstrijskega Gradca izhaja dejstvo, da so Pravila Športnega društva Maribor bila predložena deželni vladi v Gradcu že 26. maja 1900 in 5.septembra je Cesarsko kraljevsko štajersko namestništvo odobrilo delovanje Športnega društva Maribor.

Zavedati se je potrebno svoje zgodovine in kulture in se iz tega plemenititi. V zavedanju je resnica, v zavedanju je duhovnost, v zavedanju je prebujenje in v zavedanju je rast. Naša samopotrditev je prav v lastni avtenticnosti. Malo je dežel, ki se lahko ponašajo, da so že pred sto leti imela organizirano športno dejavnost, še manj je takih mest, kot je Maribor, kjer so mladi domoljubi prav v obdobju vsesplošne germanizacije uspešno orali ledino na podrocju športa in telovadbe. Društveni pozdrav je bil "Zdravo", sedež pa v Narodnem domu. Prav iz te čete športnikov, ki je v prvem letu štela 61 članov, je leta 1907 vzletel tudi mariborski "Sokol".

Zgodba o najstarejšem slovenskem športnem društvu je zgodba človeškega duha, čustev, dela in športnega zanosa tukajšnjih ljudi.V vsem tem času se je rojeval duh blage volje in medčloveških odnosov, ki je utrjeval lastno zavest in gradil na prijateljstvu. V tem prostoru smo obstali preprosto zato, ker smo ga spoštovali in ljubili. Vsak trenutek do današnjih dni je del te zgodbe. Vsak trenutek je imel svojo resnico, vendar je v vsem obdobju veljala harmonija dela in spoštovanja vrednot ljudi. Ves ta čas smo ostajali ljudje upanja. Zmage naših športnikov so nam često pripomogle k lepšemu življenju, porazi sicer boleči, pa so nam vedno dajali nov zagon ter pripomogli k naši rasti.

Vzgojili smo vrsto športnikov, med katerimi so mnogi tekmovali tudi na evropskih in svetovnih prvenstvih ter olimpijskih igrah ter ponesli ime mesta in svoje domovine po vsem svetu. Obratno smo v Ljudskem vrtu, na Pohorju in na Dravi gostili številne tekmovalce iz vsega sveta, ki so spoznali našo deželo in naše ljudi.

Čut in skrb ter zaupanje v lastno sposobnost so vedno ohranjali trdoživo jedro društva. Pri tem šport ni bil le tekma, bil je šola mladim ter jim dajal nova obzorja in možnosti. Prijateljstvo in športni navdih sta dajala pečat mladim, jim vcepljala vztrajnost in zaupanje v svoje moči ter jim s tem pomagala do samostojnosti v življenju.

Prostor in čas je potrebno meriti s srcem. Ljubezen do športa, požrtvovalnost in vztrajnost, samoodpovedovanje in plemenitost so vrednote, ki so vseh sto let oblikovale naše društvo. Vse do danes so prevladovali kriteriji idealov, etike in notranje moči. Tako kot žoga, je tudi življenje krogla, ki ne steče zmeraj tja, kamor bi jo radi zagnali. Veliko je bilo človeških usod povezanih s športno in življensko tekmo.
V usodnih trenutkih se je vsakdanjost predrla in videli smo nek drug svet, svet usode, ki se je z vsakim od nas poigrala na drugačen način.

V današnjih športnih društvih Branik je zbranih preko 3600 članov. Iz duha športnega društva ustanovljenega pred 100 leti je zraslo nekaj, kar je v prid vsem. Svoje stoletno poslanstvo smo izpolnili iz enostavnega vzroka, ker smo ponosni na to, kar v resnici smo: steber in branik slovenstva na skrajnem severu naše domovine.

Predsednik MŠD in ZMŠD Branik
Prof. dr. Alojz Križman
rokopis
Pravila društva in potrditev deželne vlade v Gradcu leta 1900 (faksimile iz graškega deželnega arhiva)
    

Copyright © 2018 Zveza mariborskih športnih društev Branik, Maribor Rolan rešitve