blank grb2
news_tl blank news_tr
news_l
blank
NOVICE
13.10.2009 - Obogatitev spletnih strani
Spletne strani Zveze mariborskih športnih društev Branik smo obogatili z dvema novima vsebinskima sklopoma: "objekti" in "dogodki".
news_r
news_bl news_read_more news_br
menu blank menu
blank
Kulturno - historična slika
blank
Historia Docet
blank
1919 - 1941
blank
1930 - 1941
blank
1941 - 1945
blank
Po 2. svetovni vojni
blank
Izgradnja športnih objektov s prostovoljnimi akcijami
blank
Ustanovitev mariborskega športnega društva Branik
blank
Izgradnja šprotnih objektov po letu 1945
blank
Ustanovitev zveze mariborskih športnih društev Branik
blank
menu blank menu
Po 2. svetovni vojni
OBNOVA OBJEKTOV IN RAZVOJ DRUŠTVA PO 2. SVETOVNI VOJNI

Mesto Maribor je bilo ob koncu 2. svetovne vojne najbolj razrušeno večje mesto v vsej Jugoslaviji. Igrišca v Ljudskem vrtu niso kazala podobe, da se je tod pred štirimi leti odvijalo športno življenje. Razrušeni objekti, porušena drevesa, uničena igrišča. Predstavniki 1. SSK Maribor in mariborskega Sokola so se pričeli pogovarjati o ustanovitvi enotnega društva.

19. julija 1945 je bil na vrtu kavarne Astoria ustanovni sestanek Fizkulturnega društva Maribor kot naslednika 1. SSK Maribor in Sokola Maribor matica. Vodstvo društva so sprejeli predani fizkulturni delavci iz vrst obeh nekdanjih društev. V prvo vodstvo novega društva, ki je nosilo začasno ime so bili izvoljeni priznani športni, telovadni in planinski delavci. Predsednik: Miloš Ogrizek-Samo, podpredsednik Zlatko Zei, člani odbora: Radovan Šepec, dr. Igor Rosina, Vekoslav Primc, prof. Friderik Degen, Alenka in Vitja Rode, Olga Orel, Nevenka Nič, inž. Miro Vodeb, Srečko Voglar, Dušan Poljanec, Franjo Orel. Odbor je pozval predvsem mladino, da vstopi v športne vrste in pomaga pri obnovi objektov. 29. oktobra 1945 je bil prvi občni zbor FD Maribor, na katerem so sprejeli društvena pravila in izvolili nov društveni odbor. Društvo je prevzelo igrišča v Ljudskem vrtu in fizkulturni dom Union. S pomočjo Gradisa so zelo hitro začasno obnovili veliko dvorano in ostale prostore fizkulturnega doma Union. V Ljudskem vrtu sta najprej bili urejeni dve igrišči za odbojko in eno za košarko. Nato so obnovili teniška igrišča in očistili nogometno igrišče. Društvo je imelo naslednje športne panoge: splošno in orodno telovadbo, odbojko, košarko, lahko atletiko, smučanje, plavanje, nogomet, streljanje, tenis, namizni tenis, boks, sabljanje, motoristiko in šah. Na drugem rednem občnem zboru FD Maribor se društvo 27. 9. 1946 preimenuje v Fizkulturno društvo Polet. Preimenovanje so obrazložili s tem, da želijo že s samim imenom prikazati polet društva, ki združuje vse fizkulturne panoge, vključujoč splošno in orodno telovadbo. Mesto predsednika FD Polet je prevzel Stanko Lapajne, predsednik strokovnega sveta pa je postal Zlatko Zei. Zaradi podpore sindikalnih podružnic, predvsem iz tekstilne industrije, se društvo 30. oktobra 1947 preimenuje v Sindikalno fizkulturno društvo Polet. Društvo je tedaj štelo kar 1622 članov, ki so delovali v 13 športnih panogah.

Zaradi osamosvojitve telovadne organizacije in ustanovitve samostojnega telovadnega društva, se FD Polet 20. septembra 1948 preimenuje v Sindikalno športno društvo Polet (SŠD Polet). Predsednik SŠD Polet je postal Herman Weiss, podpredsedniki Jože Plevnik, Stane Žagar in Marijan Lah in sekretar Franjo Orel.

Sledila je ustanovna skupščina Telovadnega društva Maribor I, katerega prvi predsednik je postal prof. Lojze Struna, podpredsednik pa Tošo Primožič in Stana Gregoretič.

SŠD Polet je v težavnih razmerah delovanja iskalo nove organizacijske oblike, sekcije so postale samostojni klubi, izboljševali so se tekmovalni rezultati, veliko delo je bilo opravljeno pri ponovni ureditvi športnih igrišč. Vsak klub je postal samostojna celota s svojim odborom.

Pred koncem leta 1948 je prišlo do iniciative, ki je privedla do ustanovitve sedanjega MŠD Branik. Ime "Branik" bi predstavljalo poslanstvo, ki ga je imel klub ob severni meji že od svoje ustanovitve, poslanstvo branika severne meje. Začetek te reorganizacije naj bi pripadal nogometu kot najmočnejši športni panogi, potem pa bi se razširila še na ostale panoge. Ustanovni občni zbor na novo ustanovljenega Nogometnega kluba Branik je bil 29. 1. 1949 v veliki dvorani Union. Prvi predsednik NK Branik je bil Franc Simonič.
Copyright © 2018 Zveza mariborskih športnih društev Branik, Maribor Rolan rešitve