blank grb2
news_tl blank news_tr
news_l
blank
NOVICE
13.10.2009 - Obogatitev spletnih strani
Spletne strani Zveze mariborskih športnih društev Branik smo obogatili z dvema novima vsebinskima sklopoma: "objekti" in "dogodki".
news_r
news_bl news_read_more news_br
menu blank menu
blank
Kulturno - historična slika
blank
Historia Docet
blank
1919 - 1941
blank
1930 - 1941
blank
1941 - 1945
blank
Po 2. svetovni vojni
blank
Izgradnja športnih objektov s prostovoljnimi akcijami
blank
Ustanovitev mariborskega športnega društva Branik
blank
Izgradnja šprotnih objektov po letu 1945
blank
Ustanovitev zveze mariborskih športnih društev Branik
blank
menu blank menu
1919 - 1941
Prvi slovenski športni klub Maribor 1919 - 1941

Po zlomu avstroogrske vladavine, ko je v Mariboru že deloval Narodni svet za Štajersko, se je nemški občinski svet izrekel za priključitev Maribora k Avstriji. V kritični dneh za usodo severne meje je odločilno posegel v dogajanje major, pozneje general Rudolf Maister, ki je s soborci 1. novembra 1918 prevzel v Mariboru vojaško oblast, 23. novembra pa razorožil Schutzwher, zadnjo nemško oboroženo formacijo v Mariboru. Borci za severno mejo so zasedli narodnostno mejo na severu in januarja 1918 je bil razpuščen nemški občinski svet.

Prvi naslednik ŠD Maribor je bil 1. SSK Maribor (Prvi slovenski športni klub Maribor) ustanovljen 28. junija 1919. Ta klub je nadaljeval dejavnost ŠD Maribor. Med ustanovitelji je bilo tudi veliko veteranov, ŠD Maribor. 1. SSK Maribor je dolgo deloval tudi v istih društvenih prostorih kot ŠD Maribor. Prevzeli so tudi športni pozdrav "Zdravo!" Pri imenu so dodali samo "prvi slovenski", kar si v Avstroogrski monarhiji SD Maribor ni mogel dovoliti.

Začetki 1. SSK Maribor so imeli dokaj pestro obeležje. Prve vzpodbude za ustanovitev društva so bile dane že spomladi 1919 predvsem s strani dijaške mladine, shajali so se že pred ustanovnim občnim zborom pri skupnih nogometnih treningih v Melju, za kasarno pešadijskega polka v Melju. Vodja tega krožka je bil Ivo Vauda in prav njegovemu delovanju gre zahvala za ustanovitev 1. SSK Maribor.4

4 Ciril Toman: Prvo slovensko športno društvo Maribor, 10 let 1 SSK Maribor, 1929,
str. 9 - 12

Kot je razvidno je nastal Prvi slovenski športni klub Maribor (v nadaljnjem: 1. SSK Maribor) v politično izredno razgibanem in prelomnem letu 1919. Njegov prvi predsednik je bil Drago Kolbl, podpredsednik dr. Fran Irgolič, odborniki dr. Igor Rosina, dr. Makso Šnuderl, Ivan Roglic, dr. Fran Stamol, dr. Bogdan Pogačnik, Ivo Vauda, Srečko Voglar, Radovan Šepec, Fedor Rosina, dr. Odon Planinšek. 1. SSK Maribor je nastal v izpostavljenem obmejnem Mariboru, ki se ga velikonemci nikakor in nikoli niso želeli odreči. 1. SSK Maribor je pomenil zmago mlade slovenske športne generacije, ki se je porajala v Mariboru nekaj pred prvo svetovno vojno v slovenskem nogometnem klubu Concordia. Tako Concordia kot 1. SSK Maribor, ustanovljen 28. junija 1919, je v začetnem obdobju hkrati poudarjal pomen narodnostnega boja ter uveljavljal slovensko mladino na športnem področju. 1. SSK Maribor je najprej ustanovil nogometni odsek. Vodil ga je Ivo Vauda. Toda osnovna začetna naloga 1. SSK Maribor je bila čimprej organizirati še odseke drugih športnih zvrsti ter vanje vključiti čim več slovenske mladine. Priprave za ustanovitev teniške, hazenske in atletske sekcije so tekle še leta 1919. V tem času so v Mariboru delovali še nemški SK Rapid, SK Hertha, SK Merkur, SK Sturm, SK Rote Elf in Edelweiss. Bilo pa je še nekaj nemških kulturnih in drugih društev. Nemškim športnikom, kulturnim in drugim organizacijam je bil osnovni cilj zajeti vso nemško in čimveč slovenske mladine, saj se je tako v novih razmerah proces germanizacije še nadaljeval. Takratna slovenska mladina v Mariboru se je z največjim veseljem oprijela svoje slovenske športne organizacije. Tu je sprejemala športno vzgojo in svobodno izražala slovensko miselnost in pripadnost.

Tudi interni razvoj društva je bil razveseljiv. Teniška igrišča Casinovereina so proti koncu vojne slžila vojaštvu. Velika slovenska oboževalka tenisa dr. Zora Ravnikova je Olepševalnemu društvu, ki je bilo lastnik igrišč plačala 300 kron najemnine ter s kaznjenci pomladi 1920 uredila igrišča v Ljudskem vrtu. članstvo teniške sekcije 1. SSK Maribor se je podvojilo in 26. junija 19221 beležimo še tudi prvi teniški turnir v zgodovini našega mesta. Z zmago proti nemškemu Rapidu je nogometni klub prevzel primat v mestu. Pričela sta delovati hazenska (rokometna) družina in lahkoatletska sekcija. Mestne oblasti leta 1920 predajo društvu tudi Ljudski vrt. S tem je bil izvršen odločilen korak k razvoju mariborskega športa na levi strani Drave. 1. SSK Maribor je zasnoval novo nogometno igrišče in vežbališče. Težišče športnega življenja v Mariboru se je preselilo v Ljudski vrt. 23. oktobra 1921 je bil organiziran prvi veliki lahkoatletski miting. V tekmovanjih z drugimi klubi si je 1. SSK Maribor priboril lokalni primat. Leta 1922 se ustanovi še zimskošportni odsek. Ob petletnici svojega delovanja je pod pokroviteljstvom velikega župana mariborske oblasti dr. F. Vodopivca 1. SSK Maribor organiziral množično povorko vseh mariborskih športnikov. Povorka, deležna pozdravov prebivalstva, se je vila po mariborskih ulicah in prerasla v mogočno manifestacijo za nadaljnji razmah telesne kulture. Ta manifestacija pa je bila v bistvu že ogledalo moči 1. SSK Maribor, ki se je v razmeroma kratkem času organizacijsko utrdil in na športnem področju mocno uveljavil. Na Pohorju so leta 1926 organizirali prve smučarske tekme. Tudi plavalci so že hitro začeli tekmovati v sicer neugodnih razmerah na Dravi. Med pionirji plavalnega športa sta bila Alojzij Šef in Srečko Voglar-Tedy. Evgen Bergant in dr. Dušan Pipenbaher sta bila uspešna le na prvem jugoslovanskem prvenstvu. Prva večja plavalna prireditev je bila na Dravi 5. avgusta 1928. Najuspešnejši in najpopularnejši je bil nogometni klub, ki je osvajal okrožna prvenstva v letih 1922, 1923, 1924, 1927, 1928 in 1929. Hazena je v desetletnem delovanju svojo kakovost tako stopnjevala, da si je v letih 1926 in 1927 priborila okrožno prvenstvo, leta 1928 pa slovensko in državno prvenstvo.

V letu 1928 je bil prvič izveden memorialni ulični tek osvoboditve za pokal borca za severno mejo in Maistrovega sodelavca Toneta Vahtarja. Ob najboljših mariborskih tekačih so sodelovali tudi ljubljanski in zagrebški atleti, člani državne reprezentance.

Namiznoteniška dejavnost se je porajala pri 1. SSK Maribor in v Mariboru nasploh v letu 1929. Decembra 1929 je bil v Mariboru v mali dvorani Narodnega doma prvi pregledni in izbirni turnir za prvenstvo Dravske banovine in nato še države.

Nogometaši so leta 1929 izgubili finalno tekmo za naslov slovenskega prvaka v Ljubljani s Primorjem 1:2, v pokalni tekmi z Ilirijo pa v Ljubljani igrali z Ilirijo 4:4. V tem letu so se zlasti uveljavili Unterreiter, Kirbiš in Bertoncelj, ki so igrali za slovensko reprezentanco.

V letu 1928 je bi prav gotovo ne le osrednji športni, temveč tudi družbeni dogodek za takratni Maribor odločilna tekma za državno prvenstvo v hazeni. Dvoboj med 1. SSK Maribor in Jugoslavijo iz Beograda si je 18. novembra 1928 na igrišču v Ljudskem vrtu poleg številnih zastopnikov vojaških, državnih in upravnih oblasti ogledalo tudi rekordno število gledalcev. Ekipa 1. SSK Maribor, ki je igrala v postavi Hilda Švajger, Zima Vrščaj, Vida Petan, Hilda Čerič, Vera Ribaric, Oga Vuga in Danuška Vodeb, je zmagala 10:7. Prav gotovo je uspeh hazenašic 1 .SSK Maribor bil eden največjih uspehov mariborskega športa med obema svetovnima vojnama.
Pri mariborskem šahovskem klubu so leta 1929 priredili v Rogaški Slatini prvi mednarodni šahovski turnir v Jugoslaviji. Zmagal je Rubinstein pred Flohrom, medtem ko je takrat 21-letni Vasja Pirc, takrat že nacionalni mojster osvojil visoko tretje mesto in si pridobil svetovni sloves.
V tenisu je leta 1927 v Mariboru bilo peto prvenstvo Slovenije. Med mariborskimi igralci so največ uspeha v tem času imeli: Milan Fabjan, Jože Mešiček, Tedi Voglar, Ivan Roglič, inž. Cernigoj, Zvonko Poš, Zora Ravnik, Janko Žižek, Breda Hribar-Voglar, Stergarjeva in Doleckova, posebej pa še Evgen Bergant, ki je leta 1929 bil kandidat za jugoslovansko reprezentanco za Davisov pokal.

V jubilejnem letu desetletnice 1. SSK Maribor je društvo imelo skupno 621 članov. V posameznih odsekih je bilo aktivnih naslednje število: tenis 71, nogomet 65, zimski šport 48, hazena 20, lahka atletika 12, namizni tenis 12 in plavanje 11.

SSK Maribor je 10-letnico proslavil s številnimi športnimi in družabnimi prireditvami. Društvu je takrat predsedoval Ciril Toman. Protektorat nad jubilejnimi prireditvami je prevzela mestna občina mariborska na celu z županom dr Alojzijem Juvanom in podžupanom dr. Franom Lipoldom.

Zimskošportni odsek 1. SSK Maribor je v začetku januarja 1929 organiziral uspešno sankaško tekmovanje Ruška koča-Ruše. Takoj zatem je bilo odprto drsališče v Ljudskem vrtu. Organizirano je bilo državno prvenstvo v smučarskem teku na 22 km pri Klopnem vrhu na Pohorju. Pri Treh ribnikih je bilo organizirano oblastno smučarsko prvenstvo.

Junija 1929 je bila organizirana otroška olimpijada v raznih športnih igrah in s kvalitetnimi turnirji v nogometu, bazeni, tenisu, lahki atletiki in tekmovanju čolnov od Mariborskega otoka do državnega mosta.

Krona jubileja pa je bil izredno zanimiv zbornik z naslovom "10 let 1. SSK Maribor", ki ga je izdal in zalžil 1. SSK Maribor.

Copyright © 2018 Zveza mariborskih športnih društev Branik, Maribor Rolan rešitve