blank grb2
news_tl blank news_tr
news_l
blank
NOVICE
13.10.2009 - Obogatitev spletnih strani
Spletne strani Zveze mariborskih športnih društev Branik smo obogatili z dvema novima vsebinskima sklopoma: "objekti" in "dogodki".
news_r
news_bl news_read_more news_br
menu blank menu
blank
Kulturno - historična slika
blank
Historia Docet
blank
1919 - 1941
blank
1930 - 1941
blank
1941 - 1945
blank
Po 2. svetovni vojni
blank
Izgradnja športnih objektov s prostovoljnimi akcijami
blank
Ustanovitev mariborskega športnega društva Branik
blank
Izgradnja šprotnih objektov po letu 1945
blank
Ustanovitev zveze mariborskih športnih društev Branik
blank
menu blank menu
Historia Docet
Historia Docet

Mirko Fajdiga: Jubilejni zbornik Mariborskega športnega društva Branik 1980-1990,
str. 14-15


Ob dragocenem sestavku Novakova lahko ponosno in z zadovoljstvom ugotovimo, da smo Slovenci resnično dobili prvo slovensko športno društvo že leta 1900. To potrjuje tudi prejem štiriinštirideset kopij dokumentov iz Štajerskega deželnega arhiva iz avstrijskega Gradca. Med pomembnejšimi dokumenti sta zlasti dva. Pravila Športnega društva Maribor (1900), ki so jih predložili Štajerski deželni vladi v Gradec z dne 26. maja 1900 in odobritev Cesarskega kraljevskega Štajerskega namestništva v Gradcu z dne 5. septembra 1900, za delovanje Športnega društva Maribor. V Gradcu so nacistične oblasti že leta 1938 uničile del arhiva Športnega društva Maribor, predvsem tisti del arhiva, ki je obravnaval delovanje društva od leta 1900 do 1914, ko je društvo zaradi vojne prenehalo delovati.

Začetek delovanja ŠD Maribor (1900) je bil za mesto Maribor in njegovo širše območje, ki je bil še pod krono Avstroogrske monarhije in izpostavljen močnemu, sistematičnemu raznarodovalnemu germanizacijskemu pritisku, velik dogodek.

Poleg zelo pomembnega oranja ledine na telesnokulturnem področju, kjer so se priceli zbirati in združevati Slovenci, je šlo hkrati za organizirano narodnostno-politično gibanje za samostojno Slovenijo. Zanimivo je, da je med ustanovnimi člani ŠD Maribor bil tudi dr. Anton Korošec. Pritisk proti Slovencem se je v letih pred prvo svetovno vojno še stopnjeval, zlasti pa so v močno nemškem Mariboru nasprotovali gibanju za majniško deklaracijo, ki jo je za združitev Slovencev, Hrvatov in Srbov v samostojno državno telo prebral v imenu jugoslovanskega kluba v državnem zboru na Dunaju 30. maja 1917 prav dr. Anton Korošec.

Letno igrišče s telovadiščem in teniškimi igrišči je ŠD Maribor imelo na severozahodnem vogalu današnjih Cankarjeve in Maistrove ulice tedanje Reiserjeve ulice ter telovadnico v Krekovi ulici. Prva teniška igrišča so zgradili v Ljudskem vrtu sicer že leta 1901, in sicer na prostoru današnjih igrišč številka 5 in 6. Pripadala pa so nemškemu Casinovereinu.
Copyright © 2018 Zveza mariborskih športnih društev Branik, Maribor Rolan rešitve