blank grb2
news_tl blank news_tr
news_l
blank
NOVICE
13.10.2009 - Obogatitev spletnih strani
Spletne strani Zveze mariborskih športnih društev Branik smo obogatili z dvema novima vsebinskima sklopoma: "objekti" in "dogodki".
news_r
news_bl news_read_more news_br
menu blank menu
blank
Kulturno - historična slika
blank
Historia Docet
blank
1919 - 1941
blank
1930 - 1941
blank
1941 - 1945
blank
Po 2. svetovni vojni
blank
Izgradnja športnih objektov s prostovoljnimi akcijami
blank
Ustanovitev mariborskega športnega društva Branik
blank
Izgradnja šprotnih objektov po letu 1945
blank
Ustanovitev zveze mariborskih športnih društev Branik
blank
menu blank menu
Kulturno - historična slika
Prvo slovensko športno društvo v Mariboru
(Kulturno-historična slika)

Pred dobrimi pet in dvajsetimi leti (pravilno; v letih pred 1900. l., op. M.F.) se je shajala v sedanji Majstrovi hiši v stanovanju prof. Marina pri dobri kapljici prijetna narodna družba.

    * 1Drago Stepišnik: Oris zgodovine telesne kulture na Slovenskem, str.136-138, DZS
      Ljubljana, 1968
    * 2 Novakov: Prvo slovensko športno društvo Maribor, 10 let 1. SSK Maribor, 1929, str. 17-18


Med živahnimi kolesarji in kolesarkami je vzklila ideja, ustanoviti primerno društvo. Že 5. kimovca 1900 je vlada potrdila predložena pravila "Športnega društva Maribor". Prvi predsednik mu je bil dr. Glaser, tajnik dr. Grossmann, blagajnik prof. Marin. Imenik članov se glasi: Avsenak Albert, Babnik Tilka, Bahovec Lojze, Breznik Fran, Čižek Lojze, Drofenik Vinko, dr. Firbas Fran, dr. Glančnik Jernej, dr. Glaser Ivan in gospa, dr. Gorišek Milan, dr. Grossmann Karol in gospa, dr. Krašovec Silvin, dr Janežic Viljem in sestra, prof. Jerovšek Fran, poštar Josek, dr. Kac Viktor, Kocjan Tone, Kogej Jakob, prof. Koprivšek, dr. Korošec Tone, prof. Košan Janko, Košar Robert, dr. Kreft Leo, Lavtar Josipina in Marija, poštar pl. Lehman, Leskovar Ferdo, Lichtenwallner Fran, Marin Stanko in gospa, Markovšek Ivan, dr. Medved Anton, Poljanec Jože, dr. Poljanec Leopold, Posep Josip, prof. dr. Potočnik, Reicher Marko, dr. Rosina Franjo, ravnatelj Schreiner Hinko in hčerka Mila, dr. Sernec Vladimir, Simonič Fran, Stadler Fran, dr. Strelec Fran, Tajek Josip, Tratnik Karol in Filip, dr. Trstenjak Ivan in Roman, Vogrinec Ivan, Volčič Joža, prof. Vreže, prof. dr. Verstovšek Karol, dr. Vuk Ivan, dr. Žiher Fran.

Po pravilih je bilo pravilo društva gojiti različne športne panoge v najširšem pomenu besede. Redni član je lahko vsakdo, ki se ukvarja s športom, podporni pa, ki hoče podpirati društvene koristi. Odbor ima predsednika, podpredsednika, tajnika in blagajnika ter dva odbornika iz rednih, tri pa iz podpornih članov. Vsi morajo stanovati v Mariboru. Občni zbor se vrši enkrat na leto, seje odbora pa vsaj vsaki drugi mesec. Ob razpustu društva pripade društveno premoženje "Slovanski čitalnici v Mariboru".

Člani so nosili lične trikotne kovinske znake z društvenim napisom v narodnih barvah. Vsak član je dobil žepno knjižico v platnenem ovoju, ki je vsebovala člansko izkaznico, pravila, cestni profil za kolesarje, seznam turističnih izletov in njih razdalje iz Maribora ter tale oklic: "Športno društvo Maribor" prireja kegljiščne, strelske, pevske in druge raznovrstne zabavne večere, igre in jourfixe v Narodnem domu, Lawn-tennis igre, kolesarjenje in telovadbo na svojem igrišcu v Reiserjevih ulicah v Mariboru prireja pa tudi izlete v zvezi s petjem in drugimi zabavami v mariborsko okolico. Vse to naznanja od dobe do dobe natančno na črni deski v vestibulu Narodnega doma in po potrebi tudi v časnikih. Vprašanja, pritožbe in vabila naj se pošiljajo na "Športno društvo Maribor" p.a. Narodni dom v Mariboru. Priporočena pisma in denarne pošiljatve p.a. Ivan Glaser, odvetnik v Mariboru. Društveni lokal je gostilna v Narodnem domu v Mariboru.
Društveni pozdrav: "Zdravo!"

Kolesarske izlete je prirejalo društvo "Vandrovčki", družba mladih, idealnih pevcev pod vodstvom sodnika F. Nerata in "pokroviteljstvom" poštarja Bahovca. Prepevali so Pribil, Pohlin, Langerholz, Cizelj, Novak, Pucelik, Košenina itd. Cizelj je dal besedilo, Nerat pa napev društvenemu "Geslu": Zaori pesmi vbrane, razlegaj se čez log in vas; v vseh srcih naj odmeva, kar"vandrovček" popeva. Daleč naokoli ni bilo narodne veselice brez te družbe, ta družba pa ne brez veselih zdravic in krepkih narodnih nagovorov. Tako je skrbel kolesarski odsek društva za plemenito zabavo in probujo narodne zavednosti. V stikih je bil s kolesarskim klubom "Ptici selici" v Ljutomeru.

Streljanje v tarčo iz flobertovke nam je krajšalo zimske večere v prostorih "Čitalnice". Poleg tega so se vršili pikniki v mali dvorani Narodnega doma, pri katerih so gospodje skrbeli za pijačo, dame za mrzla jedila in postrežbo, mladina za zabavo, petje, godbo in ples. Iz teh piknikov so se razvili sloviti družabni večeri "Čitalnice".

Na kegljiščnih večerih so krepko podirale ga. dr. Glaserjeva, vesela ga. Marinova, Lichtenwallnerjeva, Novakova, Košeninova, najbolj je kosil dr. Žiher, preračunano je streljal dr. Strelec, pravtako prof. Masten, srečo je imel dr. Lašic, Zemljič je z lesnikami zobal kmete, dobro in zabavno so kegljali dr. Medved, Bahovec, Tajek, Cižek, Zafošnik, Marin, dr. Glaser, dr. Vuk, Kolenc, dr. Schmid, Marincek, dr. Maurer, Jaka Novak, dr. Gorišek, Košenina, Franc Lichtenwallner, dr. Sernec, Miško Reicher, oba Pucelika i. t. d.

Lawn-tenis smo igrali na vrtu, ki je ležal na (severozahodnem; op M.F.) oglu Cankarjeve in Maistrove ulice, Prostor smo si uredili sami: Marin je meril, drugi smo kopali in navažali, škropili in valjali, za mrežo so gospodje kupili špago, dame pa so mrežile. Jedro odseka pa je tvorila četvorica: sestri Lavtarjevi (Josipina dr. Krašovceva, sedaj v Novem mestu in Marija dr. Pirkmajerjeva, sedaj v Beogradu), dr. Vlad. Sernec in Ivan Zemljič. Pridno so igrale ge Marinova, dr. Glaserjeva, ga dr. Janežiceva in ga. prof. Druzovičeva, matematično natančno prof. dr. Poljanec, vstrajno gg. Marin, Kocuvan in drugi. V tekmi s Celjani dr. Gvidonom in Jankom Serncem, dr. Božicem in brati Detički smo na presipkem celjskem igrišču podlegli. Dr. Gvidon Sernec in Ivan Zemljič s soprogama, Anica Geršakova, Milko Jerše, Rudolf Starkl in dr. Ciril Žižek so igrali do izbruha vojne na igrišču v Ormožu, ki ga je uredil zadnji izmed omenjenih gospodov.
Turistika se je gojila jako pridno. Preplezali smo Kozjak in Pohorje, dr. Verstovšek in Zemljič sta bila na Pankraciju, z dr. Lašičem sva preplezala greben Pohorja od vojaškega strelišca do Velike kope, kjer sva dobila vso našo družbo, med njimi obitelj Jagodič in Vertnik, dr. Marka Stajnka in druge. Prof. dr. Poljanec je priplezal naravnost iz Hudega kota. Z Reicherjem sva bila na Bocu, Jaka Novak pa nas je speljal v Kamniške in Julijske Alpe do vrha Triglava. Urbana, Sv. Križ, Sv. Duha, Bolfenka, Areha, Šumik in Klopni vrh smo obiskali skoro vsi ter prišli v stik z vrlimi Rušani  in kmalu smo imeli Podravsko podružnico S. P. D.

Amatersko fotografiranje je uspešno gojil prof. Marin, vztrajni učenci so mu bili dr. Strelec, Rotter, Zemljič in drugi.

Telovadili smo v novi gimnazijski telovadnici. Ni bilo lahko priti tja, četudi je bilo naše društvo le športno, saj je bilo slovensko obenem. Ker pa sta nam šla na roko takratni ravnatelj Glowacki in naš vaditelj, gimnazijski prof. Fran Jerovšek, je šlo po sreči. V natančni pogodbi smo se morali poleg vseh mogočih drugih dolžnosti zavezati, da predložimo imenik društvenega odbora in vseh telovadcev, ki so morali imeti legitimacije, katerih številka se je morala ujemati s številko dotičnega telovadca v imeniku. Prvi imenik se glasi: 1. dr. Jernej Glančnik, 2. Ivan Zemljič, 3. dr. Milan Gorišek, 4. dr. Leopold Poljanec, 5. dr. Ivan Trstenjak, 6. dr. Ivan Vuk, 7. Stanko Marin, 8. dr. Vladimir Sernec, 9. dr Viktor Kac, 10. Karol Tratnik, 11. Filip Tratnik, 12. Ferdo Leskovar, 13. Tone Kocjan, 14. dr. Karol Verstovšek, 15. dr. Ivan Glaser, 16. dr. Ivan Firbas, 17. dr. Silvin Hrašovec, 18, J. Boc, 19. Miško Reicher, 20. Fran Jerovšek, 21. Jože Volčič, 22. Albert Avsenak, 23. Hinko Drofenik, 24. dr. Fran Žiher, 25. Hinko Schreiner, 26. dr. Janko Bezjak, 27. Janko Košan. Najboljša in najvnetejša telovadca sta bila poleg prof. Jerovška, ki ni manjkal nikoli, takrat 60 letni dr. Firbas, in prof. Košan. Povprečni obisk je vsako uro presegal število 20.

In iz te čete, pomnožene z mlajšimi močmi, je vzletel mariborski "Sokol" (1907. op. M. F.). Med vojno je Športno društvo Maribor iz razumljivih vzrokov prestalo s svojim v športnem in kulturnem pogledu tako plodonosnim delovanjem. Po vojski pa so nove prilike zahtevale za naše narodno življenje novih, prikladnejših oblik in zato se Športno društvo Maribor ni obnovilo. Njegovo ime pa je prešlo na mlado, pogumno četo, ki je ohranila v čistosti njegove nacionalne tradicije ter jih je še celo oplemenitila s stremljenjem za višjimi športnimi cilji.

Veterane Športnega društva Maribor, kolikor jih že ne krije hladna gomila, pa še danes srečujemo na vseh naših prireditvah, v vseh naših društvih.
Copyright © 2018 Zveza mariborskih športnih društev Branik, Maribor Rolan rešitve